unda

  1. Fivem.com.tr

    Lua Tüm Tuşların Karşılığı

    Kod: Citizen.CreateThread(function() while true do Citizen.Wait(0) for i = 1,999,1 do if IsControlJustPressed(0, i) then print(i) end end end end) Arkadaşlar bunu herhangi bir client kodun içine atıp...
Üst