esx_showcommands

  1. Fivem.com.tr

    Paylaşım - Komutlarla Meslek Para Vb. Görme

    Öncellikle selamlar: Meslek ve para hudu kullanmıyan kişiler için yararlı olabilliceğini düşündüğüm komutlarla meslek ve para gösterme. Gerekli Scriptler: mythic_notify Komutlar: /meslek /parabak /bankapara /karapara /depoparası /bilgi Video Kurulum: Vermiş Olduğum...
Üst